Ви знаходитесь: Головна Новини
Ukrainian (UA)Russian (CIS)

ВПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ТОРГІВ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ АРЕШТОВАНОГО МАЙНА

 

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

16.04.2014  № 656/5Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 квітня 2014 р.
за № 427/25204

Про проведення експерименту із запровадження порядку реалізації арештованого майна шляхом проведення електронних торгів

 

Відповідно до статті 62 Закону України «Про виконавче провадження» та розпорядження Кабінету Міністрів України від 01 квітня 2014 року № 332-р «Про проведення експерименту із запровадження нової системи реалізації арештованого майна шляхом проведення електронних торгів» НАКАЗУЮ:

1. Провести з 01 травня 2014 року у м. Києві, Вінницькій, Дніпропетровській та Львівській областях експеримент із запровадження реалізації арештованого майна шляхом проведення електронних торгів.

2. Затвердити Тимчасовий порядок реалізації арештованого майна шляхом проведення електронних торгів (далі - Порядок), що додається.

3. За результатами експерименту Голові Державної виконавчої служби України Сторожуку Д.А. до 01 жовтня 2014 року подати пропозиції щодо доцільності запровадження реалізації арештованого майна шляхом проведення електронних торгів у цілому по Україні.

4. Уповноважити державне підприємство «Інформаційний центр» Міністерства юстиції України на здійснення заходів із створення та супроводження програмного забезпечення системи електронних торгів, технологічного забезпечення, збереження та захисту даних, що містяться у ній, організацію та проведення електронних торгів, виконання інших функцій, передбачених цим Порядком.

5. Департаменту цивільного, фінансового законодавства та законодавства з питань земельних відносин Міністерства юстиції України (Ференс О.М.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату Онищенко Г.В. та Голову Державної виконавчої служби України Сторожука Д.А.

Міністр

П. Петренко


 ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
16.04.2014  № 656/5Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 квітня 2014 р.
за № 427/25204

ТИМЧАСОВИЙ ПОРЯДОК
реалізації арештованого майна шляхом проведення електронних торгів

І. Загальні положення

1. У цьому Порядку терміни вживаються у таких значеннях:

арештоване майно (далі - майно) - рухоме або нерухоме майно боржника (крім земельних ділянок та майна, зазначеного в частині восьмій статті 57 Закону України «Про виконавче провадження»), на яке звернено стягнення і яке підлягає примусовій реалізації;

веб-сайт електронних торгів (далі - Веб-сайт) - електронний ресурс, що є складовою частиною системи електронних торгів (далі - Система), на якому розміщуються організаційно-методичні матеріали, інформаційні повідомлення про електронні торги та результати їх проведення, здійснюються реєстрація учасників, подача заяв на участь в електронних торгах, забезпечується доступ спостерігачів електронних торгів та проводяться електронні торги.

Веб-сайт функціонує у цілодобовому режимі та є доступним усім користувачам мережі Інтернет.

Інформація на Веб-сайті розміщується державною мовою, за винятком випадків, коли використання літер та символів українською мовою призводить до спотворення розміщуваної інформації (зокрема при написанні адрес сайтів у мережі Інтернет, зазначенні реєстраційних номерів тощо).

Засобами Системи через Веб-сайт одночасно може проводитися декілька електронних торгів;

гарантійний внесок - грошовий завдаток, який за одним лотом сплачує фізична або юридична особа - учасник електронних торгів, розмір якого визначений, виходячи зі стартової ціни лота, та дорівнює сумі винагороди організатору електронних торгів (далі - Організатор) за надані ним послуги з реалізації майна;

електронні торги - прилюдні торги, що здійснюються в електронній формі в Системі;

заявник - фізична особа або уповноважений представник юридичної особи, які подали заявку на участь в електронних торгах через Веб-сайт засобами Системи;

зберігач - організація, вибрана Організатором шляхом проведення відкритого тендера, на яку покладається обов’язок збереження майна до передачі майна переможцю електронних торгів, оплата послуг якої здійснюється Організатором у межах коштів, отриманих як винагорода Організатору;

крок електронних торгів - фіксована Організатором електронних торгів надбавка, на яку під час торгів здійснюється підвищення стартової та кожної наступної ціни лота. Крок електронних торгів становить 5 % від стартової ціни, якщо вартість майна становить від 1 грн до 10 000 грн включно; 3 % від стартової ціни, якщо вартість майна становить від 10 001 грн до 100 000 грн включно; 2 % від стартової ціни, якщо вартість майна становить від 100 001 грн до 1 000 000 грн включно; 1 % від стартової ціни, якщо вартість майна становить від 1 000 001 грн та більше;

лот - одиниця майна, що виставляється для продажу на електронних торгах;

Організатор - державне підприємство, яке належить до сфери управління Міністерства юстиції України та уповноважене відповідно до законодавства на забезпечення здійснення заходів із створення та супроводження програмного забезпечення Системи, технологічного забезпечення, збереження та захисту даних, що містяться у Системі, здійснення організації та проведення електронних торгів, забезпечення збереження майна, виконання інших функцій, передбачених цим Порядком;

Особистий кабінет - розділ Веб-сайту, доступ до якого має тільки зареєстрований учасник, що авторизується за допомогою особистих ідентифікаторів доступу до Особистого кабінету (далі - логін та пароль), у якому розміщуються інформаційні повідомлення про електронні торги та результати їх проведення, у яких він бере участь, через який здійснюється подача заявок на участь в електронних торгах, проводяться торговельні сесії електронних торгів, роздруковуються необхідні учаснику матеріали;

прилюдні торги - продаж майна, за яким його власником стає покупець, який під час торгів запропонував за нього найвищу ціну;

продажна ціна лота - фактична ціна реалізації лота на торгах;

реєстраційний номер лота - номер лота, який формується автоматично Системою при розміщенні інформаційного повідомлення про електронні торги;

Система - інформаційна система, що забезпечує здійснення в електронній формі процесів подання й обробки заявок на участь в електронних торгах, проведення електронних торгів з реалізації арештованого державними виконавцями майна, обробку інформації про електронні торги;

спостерігач електронних торгів - будь-який користувач мережі Інтернет, який безоплатно спостерігає за проведенням електронних торгів через Веб-сайт без можливості подавати свої цінові пропозиції;

стартова ціна лота - ціна, яка формується, виходячи з вартості майна, що виставляється на електронних торгах, зазначеної у заявці державного виконавця на реалізацію майна;

учасник електронних торгів (далі - учасник) - фізична особа, що має повну дієздатність, та юридична особа в особі представника, уповноваженого виступати від її імені, яка сплатила гарантійний внесок та допущена Організатором до участі в електронних торгах відповідно до вимог цього Порядку.

Інші терміни у цьому Порядку вживаються у значеннях, наведених у Законах України «Про виконавче провадження» та «Про електронний цифровий підпис».

2. Організатор забезпечує постійний доступ органам державної виконавчої служби, учасникам та спостерігачам до Системи з метою отримання відомостей про хід електронних торгів.

ІІ. Передача майна на реалізацію

1. Реалізація майна здійснюється шляхом проведення Організатором електронних торгів.

2. Передача майна на реалізацію здійснюється після визначення його вартості (оцінки) відповідно до статті 58 Закону України «Про виконавче провадження».

3. Державний виконавець у строк не пізніше п’яти робочих днів після закінчення 10-денного строку подачі заперечень сторін виконавчого провадження проти визначення вартості (оцінки) майна або у разі відсутності таких заперечень готує для проведення реалізації майна документи, передбачені Інструкцією з організації примусового виконання рішень, затвердженою наказом Міністерства юстиції України від 02 квітня 2012 року № 512/5, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 02 квітня 2012 року за № 489/20802, і направляє їх до відповідного структурного підрозділу головного управління юстиції у Вінницькій, Дніпропетровській та Львівській областях, місті Києві, що забезпечує реалізацію повноважень Державної виконавчої служби України (далі - регіональний орган державної виконавчої служби).

У разі звернення стягнення на майно, яке знаходиться на території Вінницької, Дніпропетровської та Львівської областей, у місті Києві в межах виконавчого провадження, яке перебуває на виконанні у відділі примусового виконання рішень Державної виконавчої служби України, документи передаються державним виконавцем цього відділу начальнику відділу примусового виконання рішень Державної виконавчої служби України.

У разі проведення рецензування звіту про оцінку майна зазначені документи готуються та направляються (передаються) не пізніше трьох робочих днів з дня закінчення 10-денного строку на оскарження у судовому порядку сторонами виконавчого провадження оцінки, визначеної за результатами рецензування такого звіту.

4. Керівник регіонального органу державної виконавчої служби, начальник відділу примусового виконання рішень Державної виконавчої служби України після отримання документів щодо передачі майна на реалізацію у строк до п’яти робочих днів перевіряє ці документи на відповідність вимогам законодавства та у разі виявлення порушень надає доручення щодо їх усунення у строк до п’яти робочих днів.

У разі встановлення відповідності документів вимогам законодавства чи після приведення їх у відповідність до вимог законодавства документи передаються відповідальному працівникові, визначеному відповідним рішенням керівника регіонального органу державної виконавчої служби чи керівника відділу примусового виконання рішень Державної виконавчої служби України, для внесення інформації про проведення електронних торгів у Систему у строк до п’яти робочих днів.

Одночасно з внесенням інформації про проведення електронних торгів у Систему у строк до п’яти робочих днів відбувається передача майна державним виконавцем Організатору.

5. Організатор повинен провести відкритий тендер на вибір зберігача (зберігачів), що має (мають) власне або орендоване приміщення з відповідними умовами для зберігання, передпродажної підготовки і демонстрації майна, яке відповідає торговельно-технологічним, санітарно-гігієнічним і протипожежним нормам.

6. Приймання майна здійснюється матеріально відповідальною особою Організатора у строк, визначений у пункті 4 цього розділу, відповідно до акта передачі майна та інших необхідних документів, що містять інформацію про майно, з одночасною передачею майна зберігачу.

7. На майно, прийняте для продажу, уповноважені особи Організатора складають інформаційні картки на кожний лот із зазначенням стартової ціни.

8. Після передачі майна зберігачу Організатор не пізніше наступного робочого дня повідомляє відповідального працівника регіонального органу державної виконавчої служби про місце зберігання та демонстрації майна, який протягом одного робочого дня вносить цю інформацію у Систему.

ІІІ. Підготовка до проведення електронних торгів

1. Винагорода Організатору за організацію та проведення електронних торгів встановлюється у відсотковому відношенні до продажної ціни лота.

2. Розмір винагороди за організацію та проведення електронних торгів становить з урахуванням витрат, пов’язаних зі зберіганням, організацією та проведенням реалізації майна, 5 % від вартості реалізованого майна. У разі якщо майно реалізоване за ціною, вищою від стартової, Організатор здійснює перерахунок винагороди пропорційно до збільшення ціни майна та зазначає у протоколі електронних торгів суму винагороди, яку покупець повинен додатково сплатити, а також рахунок Організатора, на який необхідно сплатити ці кошти.

У разі уцінки майна у зв’язку з його нереалізацією пропорційно зменшується розмір винагороди Організатору.

3. Організатор проводить електронні торги протягом двох місяців з дати внесення інформації про лот у Систему.

4. Інформаційне повідомлення про електронні торги розміщується на Веб-сайті Системою автоматично не пізніше ніж за два місяці до дати завершення електронних торгів.

5. Підготовка, організація та проведення електронних торгів з реалізації предмета іпотеки здійснюються з урахуванням особливостей, визначених Законом України «Про іпотеку».

6. Зміст інформаційного повідомлення про електронні торги повинен містити:

1) загальну інформацію про електронні торги:

відомості про Організатора (найменування, контактні телефони, електронна адреса);

порядок оформлення участі в електронних торгах, перелік документів, які надаються учасниками, та вимоги до їх оформлення;

кінцевий термін прийому заявок для участі в електронних торгах;

дату і час початку електронних торгів;

час закінчення електронних торгів (завершення подачі цінових пропозицій);

строки сплати та розмір гарантійного внеску, реквізити рахунку, на який вноситься гарантійний внесок (найменування банку, МФО банку, номер рахунку, призначення платежу);

строк для підписання протоколу проведення електронних торгів;

реквізити рахунку органу державної виконавчої служби, на який у разі визначення переможцем електронних торгів необхідно перерахувати кошти за придбане майно, строки сплати таких коштів.

Інформація, зазначена у цьому підпункті, автоматично формується Системою;

2) інформацію про майно (лот):

реєстраційний номер лота;

вид майна;

найменування майна;

відомості про майно, що виставляється на електронних торгах, його склад, характеристики, опис;

місцезнаходження майна;

фотографічне зображення майна;

відомості про обтяження майна;

розмір гарантійного внеску;

стартову ціну продажу;

крок електронних торгів;

порядок ознайомлення з майном.

Інформаційне повідомлення про електронні торги містить інформацію тільки про один лот.

7. Якщо продажу підлягає транспортний засіб, в інформації про майно додатково зазначаються:

марка;

рік випуску;

об’єм двигуна;

вид пального;

пробіг;

комплектація;

колір;

додаткові відомості.

8. Якщо реалізації підлягає єдиний (цілісний) майновий комплекс підприємства чи його структурний підрозділ, в інформації про майно додатково зазначаються:

обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг), у тому числі експортної;

кількість та склад робочих місць;

відомості про будівлі (споруди, приміщення) та земельну ділянку, на якій розташовано єдиний (цілісний) майновий комплекс підприємства;

додаткові відомості.

9. Якщо реалізації підлягає житловий будинок, квартира або інше житлове приміщення, в інформації про майно додатково зазначаються:

розмір жилої та нежилої площі будинку, квартири, іншого житлового приміщення;

місце розташування чи місцезнаходження;

встановлені обмеження;

відомості про земельну ділянку, на якій розташований будинок (її правовий режим та розмір);

кількість поверхів будинку, поверх, на якому розташована квартира, інше житлове приміщення;

кількість кімнат, площа кожної кімнати;

інформація про допоміжні, підсобні приміщення та споруди.

10. Якщо реалізації підлягає нежитлове приміщення, в інформації про майно додатково зазначаються:

розмір площі;

місцезнаходження;

призначення об’єкта;

встановлені обмеження;

відомості про земельну ділянку, на якій розташоване нежитлове приміщення (її правовий режим та розмір).

11. Інформація про майно, включене до лота, виставленого на електронні торги, вноситься згідно з документами, наданими відповідно до пункту 4 розділу ІІ цього Порядку.

12. Інформаційне повідомлення про електронні торги може включати інші додаткові відомості, необхідні для проведення електронних торгів.

IV. Порядок реєстрації учасників електронних торгів

1. Веб-сайт функціонує у цілодобовому режимі та забезпечує можливість безперервної реєстрації учасників до початку проведення електронних торгів.

2. Для участі в електронних торгах учасник проходить процедуру реєстрації на Веб-сайті, сплачує гарантійний внесок у розмірі 5 % від стартової ціни лота на рахунок Організатора, подає заявку на участь в електронних торгах за формою, розміщеною на Веб-сайті, та виконує інші вимоги, визначені цим Порядком.

3. З метою реєстрації через Веб-сайт заявник надає такі дані:

1) для фізичної особи:

прізвище, ім’я та по батькові (за наявності останнього);

адресу електронної пошти для надсилання повідомлень Системи та Організатора;

номер контактного телефону;

логін та пароль;

2) для уповноваженого представника юридичної особи:

найменування юридичної особи;

код за ЄДРПОУ;

прізвище, ім’я та по батькові (за наявності останнього) представника юридичної особи;

адресу електронної пошти уповноваженої особи для надсилання повідомлень Системи та Організатора;

номер контактного телефону уповноваженої особи;

логін та пароль.

4. Заявка на участь в електронних торгах подається через Веб-сайт в електронному вигляді.

Заявка на участь в електронних торгах повинна містити такі відомості:

для фізичної особи: прізвище, ім’я та по батькові (за наявності останнього) заявника, серію та номер документа, що посвідчує особу заявника;

для уповноваженого представника юридичної особи: найменування юридичної особи; код за ЄДРПОУ; прізвище, ім’я та по батькові представника юридичної особи; серію та номер документа, що посвідчує особу уповноваженого представника; реквізити документа, що підтверджує його повноваження;

адресу електронної пошти для надсилання повідомлень Системи та Організатора;

номер контактного телефону;

поштову адресу;

реквізити рахунку заявника, на який має бути повернуто гарантійний внесок;

реквізити документа про сплату гарантійного внеску;

реєстраційний номер лота, щодо якого подається заявка.

5. Заявка на участь в електронних торгах подається виключно по обраному лоту. Подана заявка на участь в електронних торгах по обраному лоту не є дозволом для участі в електронних торгах за іншими лотами.

6. Заявці на участь в електронних торгах, поданій через Веб-сайт, Системою автоматично присвоюється унікальний реєстраційний номер та фіксуються дата і час її подання.

7. Система забезпечує наявність у кожного зареєстрованого учасника Особистого кабінету, доступ до якого здійснюється з використанням логіна та пароля такої особи. В Особистому кабінеті учасника відображається інформація про електронні торги, у яких він бере участь, відповідно до його прав.

8. Прийом заявок на участь в електронних торгах починається з моменту розміщення інформаційного повідомлення і закінчується не раніше ніж за три дні до початку проведення електронних торгів. Кінцевий строк подачі заявок на участь в електронних торгах з реалізації предмета іпотеки визначається не раніше ніж за одну годину до початку проведення електронних торгів, при цьому заявник забезпечує сплату гарантійного внеску для участі в цих електронних торгах не пізніше ніж за одну добу до початку проведення електронних торгів.

9. Система перевіряє відповідність заявки на участь в електронних торгах вимогам, визначеним цим Порядком, виконання розміщених в інформаційному повідомленні про електронні торги вимог до учасника та надходження гарантійного внеску на вказаний в інформаційному повідомленні про електронні торги рахунок Організатора. У разі відповідності заявки зазначеним вимогам Система автоматично реєструє заявника як учасника електронних торгів.

У разі невідповідності заявки на участь в електронних торгах вимогам, визначеним цим Порядком, зазначення відомостей не в повному обсязі, ненадходження гарантійного внеску на вказаний в інформаційному повідомленні про електронні торги рахунок Організатора Система не реєструє заявника на участь в електронних торгах із зазначенням відповідної підстави.

Заявник не пізніше ніж у строки, визначені у пункті 8 цього розділу, може усунути невідповідність заявки на участь в електронних торгах.

10. Інформація про результати розгляду поданих заявок розміщується в Особистому кабінеті учасника, а у разі нереєстрації заявника відповідна інформація надсилається на електронну пошту заявника.

11. Інформація про кількість учасників електронних торгів із зазначенням унікальних реєстраційних номерів заявок оприлюднюється на Веб-сайті. Інформація про учасників електронних торгів може бути надана у порядку та на умовах, визначених законодавством.

V. Проведення електронних торгів

1. Електронні торги розпочинаються у визначений в інформаційному повідомленні про електронні торги день. Електронні торги проводяться протягом одного робочого дня з 9-ї до 18-ї години.

Якщо остання цінова пропозиція надійшла за 5 хвилин до завершення строку, визначеного в абзаці першому цього пункту, електронні торги автоматично продовжуються на 30 хвилин від часу подачі останньої цінової пропозиції. Загальна тривалість такого продовження не може перевищувати шести годин.

2. Усі учасники, що були зареєстровані Організатором, мають доступ до ходу електронних торгів. Учасники висувають свої цінові пропозиції по лоту. Цінова пропозиція подається через Веб-сайт електронних торгів з кроком підвищення ставки, зазначеним у повідомленні про електронні торги. Перша цінова пропозиція може бути рівною стартовій ціні лота. Кожна наступна цінова пропозиція має містити ціну, на встановлений Організатором крок вищу за попередню. Моментом подачі цінової пропозиції вважається зафіксований Системою момент відправки учасником цінової пропозиції засобами Системи.

У разі коли ціна лота становить від 100 000 грн і більше, цінова пропозиція повинна бути підписана за допомогою електронного цифрового підпису учасника, що запропонував її. Моментом подачі цінової пропозиції вважається зафіксований Системою момент підпису цінової пропозиції засобами електронного цифрового підпису.

3. В Особистому кабінеті діє розділ з активними на даний момент електронними торгами, у яких бере участь учасник, інформацією про хід електронних торгів, що містить відомості про останню цінову пропозицію щодо лота, найвищу на даний момент. Інформація про хід електронних торгів оновлюється одразу після внесення одним із учасників наступної цінової пропозиції. В Особистому кабінеті учаснику забезпечується можливість підвищення відображеної пропозиції на крок аукціону шляхом подання цінової пропозиції.

4. Переможцем електронних торгів визнається учасник, від якого на момент завершення електронних торгів надійшла найвища цінова пропозиція. Якщо один із учасників запропонував придбати майно за стартовою ціною і пропозицій щодо купівлі майна від інших учасників не надійшло, майно продається за стартовою ціною.

5. Якщо до часу завершення електронних торгів не надійшла жодна цінова пропозиція, електронні торги вважаються такими, що не відбулися.

6. Система забезпечує постійний та відкритий доступ спостерігачів електронних торгів до Веб-сайту з метою спостереження за проведенням електронних торгів.

VI. Оформлення результатів електронних торгів

1. Після закінчення електронних торгів на Веб-сайті відображаються відомості про завершення електронних торгів. Система автоматично формує та розміщує на Веб-сайті протокол електронних торгів по лоту у день проведення таких електронних торгів або не пізніше наступного робочого дня. До протоколу вноситься така інформація:

дата і час початку та завершення електронних торгів;

реєстраційний номер лота;

назва лота;

стартова ціна та продажна ціна лота, цінові пропозиції учасників;

сума сплаченого гарантійного внеску;

розмір винагороди Організатору, яку переможець електронних торгів повинен додатково сплатити у разі реалізації майна за ціною, вищою від стартової, та реквізити рахунку для її сплати;

відомості про переможця електронних торгів (унікальний реєстраційний номер учасника, який під час електронних торгів запропонував найвищу ціну);

дата, до якої переможець електронних торгів повинен повністю сплатити ціну лота;

реквізити рахунку органу державної виконавчої служби, на який необхідно перерахувати кошти за придбане майно.

Система у день проведення електронних торгів або не пізніше наступного робочого дня розміщує аналогічний протокол електронних торгів по лоту з повною інформацією про переможця електронних торгів в Особистому кабінеті переможця.

У разі визнання електронних торгів такими, що не відбулися, у протокол електронних торгів вноситься відповідна підстава.

До протоколу електронних торгів можуть бути внесені й інші відомості.

2. Протокол електронних торгів роздруковується переможцем електронних торгів із Особистого кабінету, підписується та передається особисто або через представника Організатору або надсилається засобами зв’язку на поштову адресу Організатора. У разі підписання протоколу за допомогою електронного цифрового підпису протокол надсилається переможцем із Особистого кабінету на електронну адресу Організатора. Підписаний протокол має надійти до Організатора не пізніше семи робочих днів з дати отримання протоколу переможцем в Особистому кабінеті.

Не пізніше наступного робочого дня після надходження від переможця електронних торгів підписаного протоколу його копія направляється Організатором до відповідного органу державної виконавчої служби.

У разі продажу предмета іпотеки копії протоколу надсилаються Організатором іпотекодавцю, всім іпотекодержателям протягом п’яти днів з дня його підписання.

3. У разі якщо Організатор електронних торгів не отримав підписаний протокол у строки, встановлені в пункті 2 цього розділу, або переможцем не внесено усієї належної грошової суми в строки, передбачені пунктом 1 розділу VIII цього Порядку, переможцем електронних торгів визнається учасник, який запропонував ціну, на крок нижчу від ціни, запропонованої переможцем, що відмовився від підписання протоколу електронних торгів або сплати належної грошової суми за придбане майно.

При цьому попередні цінові пропозиції переможця, що відмовився від підписання протоколу електронних торгів або сплати належної грошової суми за придбане майно, не враховуються.

У цьому разі Організатор вносить відповідні відомості до Системи й засобами Системи формує новий протокол електронних торгів, який повинен містити, крім інформації, зазначеної в пункті 1 цього розділу, також інформацію про непідписання протоколу електронних торгів попередньо визначеним переможцем електронних торгів або невнесення ним належної грошової суми та про визнання наступного учасника цих електронних торгів новим переможцем електронних торгів. Цей протокол розміщується Системою на Веб-сайті та в Особистому кабінеті наступного учасника цих електронних торгів, визначеного новим переможцем електронних торгів.

У разі ненадсилання підписаного протоколу наступним учасником, визначеним новим переможцем електронних торгів, у строки, визначені в пункті 2 цього розділу, або невнесення ним усієї належної грошової суми в установлені пунктом 1 розділу VIIІ цього Порядку строки відповідні дії повторюються для наступного учасника, що запропонував ціну, на крок нижчу від ціни, запропонованої переможцями, що відмовилися від підписання протоколу електронних торгів або сплати належної грошової суми за придбане майно. У разі відсутності такого наступного учасника електронні торги вважаються такими, що не відбулися, про що Організатор вносить відомості у Систему та формує відповідний протокол, який розміщується Системою на Веб-сайті.

VII. Порядок уцінки (повторної уцінки) майна

1. У разі якщо електронні торги не відбулися, нереалізоване майно (лот), яке (який) виставлялося (виставлявся) на електронні торги, підлягає уцінці (повторній уцінці).

2. Уцінка (повторна уцінка) майна проводиться відповідно до статті 62 Закону України «Про виконавче провадження», уцінка предмета іпотеки проводиться відповідно до статті 49 Закону України «Про іпотеку».

3. Товари, на які згідно із законодавством установлено мінімальні ціни, можуть бути уцінені лише до розміру мінімальної ціни.

4. Повторні електронні торги проводяться в місячний строк з дня проведення уцінки (повторної уцінки) майна згідно з вимогами, визначеними цим Порядком. Вартість майна, зазначена в уцінці (повторній уцінці), є стартовою ціною реалізації майна на повторних електронних торгах.

5. Другі (треті) електронні торги предмета іпотеки проводяться в місячний строк з дати проведення перших (других) електронних торгів відповідно.

VIII. Порядок розрахунків за придбане на електронних торгах майно та перехід права власності

1. На підставі копії протоколу переможець електронних торгів протягом десяти банківських днів з дня підписання протоколу здійснює розрахунки за придбане на електронних торгах майно в такому порядку:

зазначена в протоколі електронних торгів сума коштів, яка дорівнює різниці між продажною ціною придбаного лота і сумою винагороди Організатору за цим лотом, перераховується переможцем на рахунок органу державної виконавчої служби;

сума гарантійного внеску, зарахованого на рахунок Організатора, визнається частиною оплати переможцем придбаного ним на електронних торгах майна і залишається Організатору в рахунок оплати наданих ним послуг з проведення електронних торгів;

різниця між сумою гарантійного внеску та сумою винагороди Організатору перераховується переможцем на рахунок Організатора, у разі якщо майно реалізовано за ціною, вищою від стартової.

2. Гарантійний внесок переможця електронних торгів зараховується до ціни продажу. Іншим учасникам внесена сума гарантійного внеску повертається протягом трьох робочих днів після отримання від органу державної виконавчої служби повідомлення про повний розрахунок переможця електронних торгів за придбане майно.

Якщо електронні торги не відбулися, гарантійний внесок підлягає поверненню учасникам цих електронних торгів протягом трьох робочих днів з наступного дня після визнання електронних торгів такими, що не відбулися, за винятком випадків, передбачених пунктом 3 цього розділу.

3. Гарантійний внесок не повертається учаснику, який став переможцем електронних торгів, у разі:

невнесення всієї належної грошової суми в строки, передбачені пунктом 1 цього розділу;

непідписання протоколу у строки, передбачені пунктом 2 розділу VI цього Порядку.

4. Після повного розрахунку переможця за придбане майно на підставі протоколу про проведення електронних торгів та копій документів, що підтверджують розрахунок за придбане майно, державний виконавець протягом п’яти робочих днів складає акт про проведені електронні торги або акт про реалізацію предмета іпотеки і затверджує його у начальника відділу, якому він безпосередньо підпорядкований.

Не пізніше наступного робочого дня з дня затвердження акта про проведені електронні торги державний виконавець виносить постанову про зняття арешту з майна.

Копії постанови державного виконавця про зняття арешту з майна надсилаються не пізніше наступного робочого дня після її винесення переможцю та відповідному органу (установі) для зняття арешту.

У разі ненадходження всієї належної грошової суми на рахунок органу державної виконавчої служби у строки, визначені пунктом 1 цього розділу, регіональний орган державної виконавчої служби не пізніше наступного робочого дня письмово повідомляє Організатора про несплату переможцем електронних торгів належної грошової суми за придбане майно, що є підставою для вжиття відповідних заходів Організатором відповідно до пункту 3 розділу VI цього Порядку.

5. В акті зазначаються:

ким, коли і де проводилися електронні торги;

коротка характеристика реалізованого майна;

прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи (найменування юридичної особи) - переможця електронних торгів;

сума, внесена переможцем електронних торгів за придбане майно;

прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи (найменування юридичної особи) - боржника, його місце проживання (місцезнаходження або місце розташування);

дані про правовстановлювальні документи, що підтверджують право власності боржника на майно.

6. Затверджений акт державний виконавець надсилає переможцеві електронних торгів не пізніше наступного робочого дня з дня його затвердження.

7. Копія акта надсилається стягувачу, боржнику та Організатору.

8. Акт про проведені електронні торги є документом, що підтверджує виникнення права власності на придбане майно, у випадках, передбачених законодавством.

У випадку придбання нерухомого майна документом, що підтверджує виникнення права власності на придбане майно, є свідоцтво про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів, яке видається нотаріусом на підставі акта про проведені електронні торги.

9. У разі придбання рухомого майна акт про проведені електронні торги є підставою для отримання майна у зберігача. Цей акт підтверджує виникнення права власності у особи, що придбала рухоме майно.

10. Переможець електронних торгів зобов’язаний отримати майно у зберігача не пізніше семи робочих днів з дати отримання акта. У разі отримання майна пізніше семи робочих днів з дати отримання акта витрати на зберігання майна в період, що перевищує вказані вище сім робочих днів, покладаються на переможця електронних торгів.

11. У разі реалізації предмета іпотеки державний виконавець складає акт про реалізацію предмета іпотеки відповідно до вимог Закону України «Про іпотеку» та не пізніше наступного робочого дня надсилає його Організатору.

Протягом п’яти робочих днів з дня надходження від державного виконавця акта про реалізацію предмета іпотеки Організатор видає цей акт переможцю електронних торгів (покупцю), нотаріально засвідчені копії акта надсилає іпотекодержателю та іпотекодавцю.

ІХ. Визнання електронних торгів такими, що не відбулися, та зупинення електронних торгів

1. Електронні торги вважаються такими, що не відбулись, у разі:

відсутності учасників електронних торгів;

відмови всіх учасників, що надали цінові пропозиції й поетапно були визначені переможцями електронних торгів, від підписання протоколу електронних торгів або сплати належної грошової суми;

ненадходження від жодного учасника цінової пропозиції.

2. Підставою для зупинення електронних торгів в цілому або по окремому лоту є:

рішення суду щодо зупинення реалізації арештованого майна;

зупинення виконавчого провадження або зняття арешту з майна у випадках, визначенихЗаконом України «Про виконавче провадження»;

наявність технічних підстав, що унеможливлюють роботу Системи.

3. За наявності підстав, визначених у пункті 2 цього розділу, Організатор негайно зупиняє електронні торги в цілому або по окремому лоту, про що складає акт про зупинення електронних торгів з фіксацією підстави та рішення про їх зупинення. Цей акт засобами Системи автоматично розміщується на Веб-сайті.

У разі усунення підстав для зупинення електронних торгів, визначених у пункті 2 цього розділу, Організатор з дотриманням вимог цього Порядку засобами Системи здійснює заходи щодо відновлення електронних торгів у цілому або по окремому лоту із збереженням попередніх умов їх проведення та без уцінки майна. Інформація про відновлення електронних торгів не пізніше наступного робочого дня з дня відновлення засобами Системи розміщується на Веб-сайті та надсилається усім учасникам в Особистий кабінет. Інформація про відновлення електронних торгів обов’язково має містити підстави для відновлення електронних торгів та дату і час їх початку.

4. Якщо електронні торги не відбулися, Організатор не пізніше наступного дня повідомляє про це регіональний орган державної виконавчої служби.

5. Наслідки визнання електронних торгів такими, що не відбулися, визначені статтею 62 Закону України «Про виконавче провадження» та статтею 49 Закону України «Про іпотеку».

Х. Вирішення спорів

Спори, пов’язані з реалізацією майна, вирішуються в судовому порядку.

Заступник Міністра -
керівник апарату


Г.В. Онищенко

 

 

Арештоване майно

1. Мінімізація негативних наслідків від арешту майна для його власників (наслідки арешту майна, порядок дій для запобігання примусового відчуження майна).
2. Питання, пов’язані з придбанням арештованого майна (порядок проведення прилюдних торгів, оформлення права власності).
3. Питання, пов’язані з реалізацією права власності на придбане майно (можливі перешкоди, заходи по їх подоланню).

Часткова власність

1. Питання, пов’язані з реалізацією права часткової власності на нерухоме майно (права та обов’язки співвласників).
2. Питання, пов’язані з купівлею-продажем частки нерухомого майна (порядок вирішення спірних питань між власниками).

Нові пропозиції

Р.Окіпної 17.04.17 - Найменування майна: Чотирикімнатна квартира № 74, загальною площею 146,6 кв.м., яка знаходиться за адресою: вул. Раїси Окіпної, 10-А, Дніпровський район, м. Київ. Опис майна: ПЕРШІ ТО Детальніше
Г.ЮРИ 17.04.17 - Найменування майна: Однокімнатна квартира № 5 загальною площею 26.3 кв.м., яка знаходиться за адресою: вул. Гната Юри, буд. 3-А, Святошинський район, м. Київ. Опис майна: ДРУГІ ТОРГИ. Детальніше
Лятошинського 17.04.17 - Найменування майна: 3/8 частини трикімнатної квартири № 33, загальною площею 72,10 кв.м., яка знаходиться за адресою: вул. Лятошинського, 18, Голосіївський район, м. Київ. 1/5 частина трикім Детальніше
РАДУНСЬКА 17.04.17 - Найменування майна: Двокімнатна квартира № 321, загальною площею 61.60 кв.м., яка знаходиться за адресою: вул. Радунська, 42/10, Деснянський район, м. Київ. 1/5 частина трикімнатної квартири Детальніше
ЧОРНОБИЛЬСЬКА! 17.04.17 - Найменування майна: Трикімнатна квартира № 119 загальною площею 68,32 кв.м., яка знаходиться за адресою: вул. Чорнобильська, 4/56, Святошинський р-н, м. Київ. 1/5 частина трикімнатної кварти Детальніше
Шолом Алейхема 17.04.17 - Найменування майна: Трикімнатна квартира № 133, загальною площею 56,4 кв.м., яка знаходиться за адресою:  вул. Шолом-Алейхема, 26/23, Дніпровський район, м. Київ. Опис майна: ПЕРШІ ТО Детальніше

chance

Порівняйте ціни на арештовану нерухомість з її ринковою вартістю!

Останні новини

ВПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ТОРГІВ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ АРЕШТОВАНОГО МАЙНА 30.04.14 -   МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ НАКАЗ 16.04.2014  № 656/5 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16 квітня 2014 р. за № 427/25204 Детальніше
ВИДАЧА СВІДОЦТВА ПРО ПРИДБАННЯ АРЕШТОВАНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА 29.04.10 - ІНСТРУКЦІЯпро порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами УкраїниЗАТВЕРДЖЕНОНаказом Міністерства юстиції Українивід 03.03.2004р. N 20/5 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України03.03.2004р. за N Детальніше
Тимчасове положення про порядок проведення прилюдних торгів з реалізації арештованого нерухомого майна 29.04.10 - З повним переліком об'єктів можна ознайомитися в розділі "Каталог нерухомості" сайту. 1. Загальні положення 1.1. Це   Положення   визначає  умови  і  порядок  проведення прилюдних торгів  з  продажу Детальніше

Підписка